In this article:

Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) е основан во ноември 2009 година со финансиска поддршка од Австриската Развојна Соработка – Austrian Development Cooperation (ADC). Центарот се развива под препораките на проектот „Соработка на агенциите за финансирање и поддршка на иновации во Југоисточна Европа“ (South-East Europe Co-operation of Innovation and Finance Agencies). Оваа мрежа се стреми кон зајакнување на капацитетите за ефективно овозможување на иновациска, технолошка и финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија.

НЦРИПУ е дизајниран како центар отворен за иновативни, технолошки-базирани и профитно-ориентирани идеи.

Визија:

Центарот да стане национален лидер во процесите за создавање конкурентна економија базирана на иновативно знаење и претприемачко размислување.

Мисија:

Промоција, поддршка и развој на иновациите и претприемачкото учење, со цел намалување на невработеноста преку формирање нови иновативни бизниси и зајакнување на секторот на мали и средни претпријатија во Република Македонија.

 

Цели на НЦРИПУ:

  • Зајакнување на инфраструктурата за поддршка на иновации
  • Зголемување на конкурентноста на малите и средни претпријатија
  • Формирање нови бизниси базирани на знаење
  • Зголемување на бројот на малите и средни претпријатија и нивното учеството во БДП
  • Воведување претприемачко учење на сите нивоа на образование
  • Промовирање на концептот на доживотно претприемачко учење
  • Зајакнување на соработката помеѓу универзитетите и стопанството
  • Промоција на јавно – приватно партнерство
  • Поддршка на кластерите во Република Македонија

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Recent articles

Featured articles