Обука за наставниците од основните училишта за воведување на предметот „Иновации“ во IX одделение

In this article:

Еднодневна обука на 550 наставници од основните училишта кои го предаваат предметот „Иновации“ во IX одделение од основните училишта.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp