Одржан настан за дисеминација на резултати од проектот EcoSystemApp

In this article:

На ден 09.06 (четврток) со почеток во 09:30 часот во просториите на Бизнис Старт-ап центарот во Скопје, беше одржан настан каде беа презентирани досегашните резултати од проектот EcoSystemApp. На настанот беа присутни 14 партиципанти од 12 сектори. Беше презентиран прирачникот во кој истакнати претприемачи и личности активни во полето на претприемништвото од Шпанија, Италија, Македонија, Англија и Грција имаа споделено свои успешни приказни.

Партиципантите беа задоволни и изразија заинтересираност за следни настани од овој тип кои промовираат претприемништво бидејќи сметаат дека се важни за развојот на екосистемот за претприемништво во Македонија.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp