Победници на натпреварот Startup Europe Awards 2016

In this article:

За натпреварот Startup Europe Awards 2016

Натпреварот Startup Europe Awards 2016, кој е организиран од страна на Finnova во соработка со Startup Europe, ги избира и наградува локалните претприемачи кои се движечка сила за претприемачката култура во Европа (http://startupeuropeawards.com/). Овој натпревар се стреми да придонесе кон градењето на интегриран европски екосистем кој ги обединува локалните претприемачки екосистеми во европски Стартап континент.

На ниво на Европска комисија натпреварот ќе се одржи во следните категории: Екологија,  Информациски и Комуникациски Технологии, Енергија, Туризам, Паметни градови, Креативни индустрии, Здравје, Финансии, Социјални претпријатија и Водата во одржливите системи.


Победници на натпреварот
Startup Europe Award 2016 од Македонија се:

Start-up Name Startup Europe Award категории
Association ENIGMA MACEDONIA ICT
Claxi Cities
Audified Reality Creative Industries
Gordian Sistemi DOO Health
WhenInX Tourism
Esenso/Smart sistemi Green
Systems for Enterprise Fintech
Social Innovation Hub – Regional center for social innovation Social
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp