Мерење и споредување на квалитетот на кластерските здруженија согласно ЕУ-стандардите

In this article:

Организирање на семинари за запознавање со ЕУ-стандардите и европските институции за поддршка на кластерите.

Дефинирање на индикатори согласно ЕУ-стандардите и изготвување на Прашалник за евалвација на кластерите.

Спроведување на анкета кај кластерските здруженија и обработка на резултатите.

Презентација на резултатите од анкетата и предлагање на следни чекори.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Recent articles

Featured articles