Интернационални проекти

OPEN CALL FOR TEACHERS / PROFESSIONAL STAFF AT SSSU SUMMER SCHOOL IN SPAIN

Approved in 2019, the INTERVET WB project will enable 36 administrative staff / teachers from all vocational schools in the 6 Western Balkan countries (Albania, Kosovo, Montenegro, Serbia, Northern Macedonia and Bosnia) to participate in a 6-day summer school. In this second call we will select 3 employees / teachers from all vocational schools in…

Details

OPEN CALL FOR TEACHERS / PROFESSIONAL STAFF AT VOCATIONAL HIGH SCHOOL FOR TRAINING IN FRANCE

Approved in 2019, the INTERVET WB project will enable 54 administrative staff / teachers from all vocational schools in the 6 Western Balkan countries (Albania, Kosovo, Montenegro, Serbia, Northern Macedonia and Bosnia) to participate in a 7-day practice abroad. In this second call we will select 3 employees / teachers from all vocational schools in…

Details

OPEN CALL FOR PARTICIPATION IN BUSINESS ACCELERATOR PROGRAM IN THE BORDER REGION BETWEEN MACEDONIA – GREECE

The project “Intelligent Cross-Border Accelerator for Innovative ICT-enabled start-ups”, funded by the European Union, announces a call for participation in trainings, as part of an accelerator program, which aims to stimulate entrepreneurship in the cross-border region between Greece and Macedonia. Who can apply: Individuals who want to create their own business Teams that want to…

Details

The WBC-RRI.NET project has started

Со големо задоволство ја информираме јавноста дека на 4ти и 5ти март, 2021 г., се одржа првиот состанок од проектот Воведување на ОИИ во земјите од ЗБ: Подобрување на самоодржливите екосистеми за истражување и иновации, во кој учествуваа сите проектни партнери. Заради моменталната пандемија, состанокот се одржа онлајн, на платформата Зум. Проектниот конзорциум е составен…

Details

Project: Introduction of RRI in WB countries: Improving self-sustaining eco-systems for research and innovation

The National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning is one of the partners of the Horizon 2020 project, entitled “Introduction of RRI in the Western Balkans: Improving Sustainable Eco-Systems for Research and Innovation”, abbreviated WBC-RRI.NET (no. . 101006279). The main goal of WBC-RRI.NET is to encourage the application of the principles of responsible…

Details

The Erasmus+ project: “GREENOVET – European VET Excellence Platform for Green Innovation” has started!

We are especially honored to inform the public that on 02 and 03.02.2021, the 4-year project funded by the Erasmus+ program entitled: “GREENOVET – European VET Excellence Platform for Green Innovation” officially started. The project, worth over 4,000,000 euros, includes 18 partners from 4 countries (Austria, Portugal, Finland and Northern Macedonia). Macedonian partners in the…

Details

GREENOVET- Европска платформа за извонредност во стручното образование и обука за зелени иновации

GREENOVET е проект финансиран од Еразмус +, со конзорциум составен од четири региони во Австрија, Финска, Португалија и Северна Македонија, чија основна цел е да промовира извонредност на стручното образование за еколошки иновации низ цела Европа, а притоа да овозможи и позитивно влијание за одржлива и иновативна економија. Во рамки на проектот ќе бидат основани…

Details

Motivational event for innovative startups – Bitola

Дополнително на емаил ќе добиете линк за пристап на ZOOM платформата. Within the project “Intelligent Cross-Border Accelerator for Innovative ICT Start-ups (iCBA)”, funded by the European Union, the project partners University of Information Sciences and Technologies “St. Apostle Paul ”, Youth Entrepreneurship Service Foundation and the National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning…

Details

Motivational events for innovative start-ups – Ohrid

Within тhe project “Intelligent Cross Border Accelerator (ICBA)“, funded by the European Union, the project partners University of Information Sciences and Technologies “St. Paul the Apostle”, Youth Entrepreneurship Service Foundation and the National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning (NCDIEL) are organising online motivational event for innovative start-ups on ZOOM platform on 17.12.2020…

Details

Motivational events for innovative start-ups – Prilep

Within the project “Intelligent Cross Border Accelerator (ICBA)“, funded by the European Union, the project partners University of Information Sciences and Technologies “St. Paul the Apostle”, Youth Entrepreneurship Service Foundation and the National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning (NCDIEL) are organising online motivational event for innovative start-ups on ZOOM platform on 04.12.2020…

Details