Информација за доделување на тендер

In this article:
Информација за доделување на тендер EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-1

Тендерот со референтен број
EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-1 за консултантски услуги за анализа на потребата за обуки и развој на методологија за обуки во рамките на проектот „СПИР – Социјално претприемништво за инклузија на Ромите“, со финансиска помош од ИПА Програмата за развој на човечки ресурси е доделен. Повеќе информации има во следниот документ:

b14b_awardnotice_en

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Recent articles

Featured articles