In this article:

Проектот е насочен кон подобрување на состојбата на младите во Европа. Проектот вклучува настан за поврзување на 23 организации од 20 земји од Европа, вклучувајќи го Источното партнерство и земјите Euro-Med, со цел зајакнување на партнерството и промоција на претприемништвото помеѓу младите. Проeктот е кофинансиран од Европската Унија преку програмата Erasmus +.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Recent articles

Featured articles