In this article:

Проектот е насочен кон подобрување на состојбата на младите во Европа. Проектот вклучува настан за поврзување на 23 организации од 20 земји од Европа, вклучувајќи го Источното партнерство и земјите Euro-Med, со цел зајакнување на партнерството и промоција на претприемништвото помеѓу младите. Проeктот е кофинансиран од Европската Унија преку програмата Erasmus +.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp