February 5, 2016

Start Up! CME

Проектот е насочен кон подобрување на состојбата на младите во Европа. Проектот вклучува настан за поврзување на 23 организации од 20 земји од Европа, вклучувајќи го Источното партнерство и земјите Euro-Med, со цел зајакнување на партнерството и промоција на претприемништвото помеѓу младите. Проeктот е кофинансиран од Европската Унија преку програмата Erasmus +.  

Details

Мерење и споредување на квалитетот на кластерските здруженија согласно ЕУ-стандардите

Организирање на семинари за запознавање со ЕУ-стандардите и европските институции за поддршка на кластерите. Дефинирање на индикатори согласно ЕУ-стандардите и изготвување на Прашалник за евалвација на кластерите. Спроведување на анкета кај кластерските здруженија и обработка на резултатите. Презентација на резултатите од анкетата и предлагање на следни чекори.

Details

CRAYON (Creativity in Action to promote Young Entrepreneurship)

Развој на програма за обуки (методологија, обука, масивен онлајн курс, видеа, итн.) според реалните потреби на пазарот фокусирана на претприемаштво, креативност, иновации и меки вештини. Подобрување на квалитетот и релевантноста на високото образование преку подигнување на претприемништвото кај студентите. Воспоставување стратегиски партнерства помеѓу универзитетите, бизнис инкубаторите, центрите за претприемаштво и бизнисите. Вклучување на професорите и…

Details

ECO-SystemApp

Развој на алатка за оценување на резултатите од процесот на претприемачко учење. Креирање база од ресурси за учење за претприемачко образование која ќе ја зголеми вредноста на постоечките материјали за претприемачко образование и ќе го олесни нивниот трансфер и размена. Подобрување и зајакнување на начините за образование и тренинг на обучувачите и младите работници /…

Details

Eфикасно претставување на бизнис идеја пред борд на инвеститори во Град Скопје

Целта на овој проект е да се обучат присутните за тоа како на правилен начин да се презентира бизнис идеја пред инвеститори. Обуки за средношколци и наставници кои предаваат теми од областа на иновации, бизнис и претприемништво за теоретските и практичните аспекти за пристап до финансии и настап пред борд на инвеститори Консултантски сесии со…

Details

Меѓународен натпревар „Get in The Ring“ регинално финале, Софија

Македонските победници на натпреварот Get in The Ring во лесна и средна категорија успешно се презентираa на полуфиналето во Софија. Македонското финале се одржа на 5-ти ноември 2015 година во организација на НЦРИПУ и Европската бизнис заедница. Во полуфиналето во лесна категорија Игор Христов (Fueloil) победи во својата „битка“ против претставникот на Унгарија, и во…

Details