In this article:

Како дел од Еразмус + проектот „CRAYON’s“ беше организирана работилница за претприемачко учење со употреба на Лего коцки – LEGO DESIGN AND METHODOLOGY WORKSHOP

Работилницата се одржа на ден 25.11 (петок) во New Mans Business Accelerator во времетраење од 4 часа. За време на работилницата беа презентирани целите на проектот, примената на Лего коцките во предавање претприемништво, а партиципантите беа измешани во тимови и им беа поделени задачи:

  • Да се претстават себеси преку изработка на лего фигура која ги опишува нив
  • Да изработат сопствена бизнис идеја со Лего коцки
  • Да ги спојат сопствените идеи во една заедничка
  • Изработка на КАНВАС модел за заедничката бизнис идеја

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Recent articles

Featured articles