Започнува со реализација проектот RISE

In this article:

Проектот RISE (Roma Inclusion through Social Entrepreneurship) започнува со реализирање.

Проектот е финансиран од Европска комисија и е со времетраење од 1 година со почеток  28.12.2016 и ќе се реализира до 27.12.2017.

Главната цел на проектот е поттикнување на социјалната инклузија на младите роми преку обуки за социјално младинско претпримништво. Проектот се стреми да ги оспособи ромите активно да учествуваат во социјалниот живот и да се креира околина за понатамошен младински развој на социјалното претприемништво во Македонија.

Специфични цели на проектот се:

o   Развој на тренинг модул за социјално младинско претприемништво наменето за ромското малцинство. На крај на проектот ќе бидат обучени над 180 млади роми.

o   Основање на хаб за социјално претприемништво

o   Кампања за подигање на свеста, спроведување на 6 обуки за социјално претприемништво на 180 млади и натревар за најдобра бизнис идеја

o   Тренинзи и работилници за младите кои ќе бидат вклучени во претприемачкиот хаб

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Recent articles

Featured articles