Повик за учество на тендер

In this article:

Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење Ве поканува
да учествувате на тендер со референтен број
EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-1 за консултантски услуги за анализа на
потребата за обуки и развој на методологија за обуки во рамките на проектот
„СПИР – Социјално претприемништво за инклузија на Ромите“, со финансиска
помош од ИПА Програмата за развој на човечки ресурси
EuropeAid/136315/ID/ACT/MK.

Тендерската документациjа може да ја најдете на следниот линк: http://ncdiel.mk/wp-content/uploads/2017/03/RISE-TNATM-Tender-dossier-v1.rar
Краен рок за поднесување на понудите – 31 март  2017 година до 16:00 часот
по локално време.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp