Повик за учество на тендер

In this article:

Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење Ве поканува
да учествувате на тендер со референтен број
EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-1 за консултантски услуги за анализа на
потребата за обуки и развој на методологија за обуки во рамките на проектот
„СПИР – Социјално претприемништво за инклузија на Ромите“, со финансиска
помош од ИПА Програмата за развој на човечки ресурси
EuropeAid/136315/ID/ACT/MK.

Тендерската документациjа може да ја најдете на следниот линк: http://ncdiel.mk/wp-content/uploads/2017/03/RISE-TNATM-Tender-dossier-v1.rar
Краен рок за поднесување на понудите – 31 март  2017 година до 16:00 часот
по локално време.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Recent articles

Featured articles