October 12, 2017

Повик за поднесување понуди за обучувачи на Работилници за одржливост

Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) објавува покана за поднесување на понуди со предмет на набавка „Обучувачи на Работилници за одржливост на Канцелариите за социјално претприемништво за проектот СПИР“, референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-9.  Проектот е финансиран од Европска Унија преку ИПА Програмата за развој на човечки ресурси EuropeAid/136315/ID/ACT/MK. Техничката документација е достапна…

Details

Повик за поднесување понуди за експерти за менторирање и консултации

Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) објавува покана за поднесување на понуди со предмет на набавка „Експерти за менторирање и консултации за проектот СПИР“, референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-10.  Проектот е финансиран од Европска Унија преку ИПА Програмата за развој на човечки ресурси EuropeAid/136315/ID/ACT/MK. Техничката документација е достапна на следниот линк. Понудите треба…

Details