February 5, 2021

GREENOVET- Европска платформа за извонредност во стручното образование и обука за зелени иновации

GREENOVET е проект финансиран од Еразмус +, со конзорциум составен од четири региони во Австрија, Финска, Португалија и Северна Македонија, чија основна цел е да промовира извонредност на стручното образование за еколошки иновации низ цела Европа, а притоа да овозможи и позитивно влијание за одржлива и иновативна економија. Во рамки на проектот ќе бидат основани…

Details