June 10, 2016

Одржан настан за дисеминација на резултати од проектот EcoSystemApp

На ден 09.06 (четврток) со почеток во 09:30 часот во просториите на Бизнис Старт-ап центарот во Скопје, беше одржан настан каде беа презентирани досегашните резултати од проектот EcoSystemApp. На настанот беа присутни 14 партиципанти од 12 сектори. Беше презентиран прирачникот во кој истакнати претприемачи и личности активни во полето на претприемништвото од Шпанија, Италија, Македонија,…

Details