May 21, 2019

Потпишување на меморандум за соработка и работилница за иновациски екосистем во Охрид

На 17.05.2019 на Факултетот за Туризам и угостителство во Охрид, се потпиша меморандум за соработка помеѓу универзитетот „Св. Климент Охридски” во Охрид и универзитетот „Fan S. Noli” во Корча како симбол на официјално започнување на соработката помеѓу универзитетите поврзани со новотрворените иновациски центри. Меморандумот за соработка беше потпишан во присуство на проектните партнери од Република…

Details