In this article:

Развој на алатка за оценување на резултатите од процесот на претприемачко учење.

Креирање база од ресурси за учење за претприемачко образование која ќе ја зголеми вредноста на постоечките материјали за претприемачко образование и ќе го олесни нивниот трансфер и размена.

Подобрување и зајакнување на начините за образование и тренинг на обучувачите и младите работници / зајакнување на профилот на персоналот вклучен во образование.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp