Состанок на засегнати страни во Охрид- Проект: CBC INNOV8

In this article:

На 25.01.2019 на Факултетот за угостителство и туризам во Охрид се одржа состанок на чинители со цел спроведување на препораките од анализите на иновацискиот потенцијал во областа и зајакнување на комуникацијата помеѓу засегнатите страни. На состанокот беа презенитрани досегашните резултати од проектот како и идните активности од кои се издвои отварањето на Иновациски ХАБ. Детално беа промовирани можностите кои истиот ќе ги нуди за сите засегнати страни поточно:

  • Поддршка за унапредување на наставните програми за Универзитетот, како и промоција преку иновативен центар
  • Можност за привлекување на иновативни МСП и Стартапи за подобрување на сопствениот бизнис и
  • Можност за подобрување на локалната економска слика преку зајакнување на соработката со прекураничната област

На состанокот учествуваа претставници од    Факултетот за угостителство и туризам, Општина Охрид, бизис заедницата и проектните партнери. Беше најавено официјалното отворање на Иновацискиот ХАБ проследено со потпишувањето на меморандумот за соработка помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Универзитетот „Фан С. Ноли“ во Корча.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Recent articles

Featured articles