February 1, 2019

Состанок на засегнати страни во Охрид- Проект: CBC INNOV8

На 25.01.2019 на Факултетот за угостителство и туризам во Охрид се одржа состанок на чинители со цел спроведување на препораките од анализите на иновацискиот потенцијал во областа и зајакнување на комуникацијата помеѓу засегнатите страни. На состанокот беа презенитрани досегашните резултати од проектот како и идните активности од кои се издвои отварањето на Иновациски ХАБ. Детално…

Details