August 26, 2016

Oбука за иновации и претприемништво за наставници – 2016

Почитувани, Националниот центар за развој на иновациите и претприемачкото учење (НЦРИПУ) и Бизнис старт-ап Центарот при Машинскиот факултет, УКИМ, во втората половина на 2015 година како дел од „Проектот за развој на вештини и поддршка на иновации“ на Министерството за образование и наука и Светска Банка, а во соработка со Бирото за развој на образованието,…

Details