May 22, 2017

Работилница за градење капацитети на граѓански организации: развој на вештини за вмрежување и развој на организациски вештини

      Настанот кој е дел од проектот ,, Развој на компетенции за социјално претприемништво низ игра во Општина Штип” се одржа на 19 мај 2017 година, во просториите на Ресторан Лонгуров, Штип, Македонија. Вкупно 23 учесници беа присутни. Настанот започна во 10:00 часот со прием и регистрација на учесниците. Презентација на главниот партнер…

Details