September 1, 2017

Бизнис кафе за социјално претприемништво – настан за вмрежување

Настанот кој е дел од проектот ,,Развој на компетенции за социјално претприемништво низ игра во Општина Штип” беше реализиран на датум 30 август 2017 г. во просториите на Универзитскиот ресторан при УГД, Штип, каде присуствуваа 32 учесници. Следејќи ја главната цел на проектот, активностите на овој настан беа во насока на вмрежување на поединци од…

Details