September 23, 2017

Натпревар Get In The Ring 2017 за средношколци

Почитувани, Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) во соработка со Бирото за развој на образованието, Министерството за образование и наука на РМ, Министерството за економија на РМ, Град Скопје, претставништвото на Холандската стопанска комора во Македонија и главниот покровител на настанот фондацијата Македонија 2025, и во 2017 година го организираат натпрeварот „Get In…

Details