May 3, 2018

EntreCompEdu за наставници

Нашата визија е свет во кој секој ученик има претприемачки вештини за да биде дел од работна сила која одговaра на промените и е способна да дизајнира и имплементира нови решенија за сложени проблеми. EntreCompEdu е проект кој сака да ги поттикне наставниците да ги преиспитаат вештините што ги имаат и како тие можат да…

Details