Повик за поднесување понуди за обучувач на Обука за обучувачи

In this article:

Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) објавува покана за поднесување на понуди со предмет на набавка „Обучувач на Обука за обучувачи за проектот СПИР“, референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-6.  Проектот е финансиран од Европска Унија преку ИПА Програмата за развој на човечки ресурси
EuropeAid/136315/ID/ACT/MK. Техничката документација е достапна на следниот линк . Понудите треба да се достават во канцеларијата на НЦРИПУ, на адреса Даме Груев 1/2-17, Скопје Центар, или на емаил адреса: ivana.stankovska@ncdiel.mk. Крајниот рок за поднесување на понудите е 12 мај  2017 година до 16:00 часот по локално време.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Recent articles

Featured articles