May 8, 2017

Повик за поднесување понуди за преведувачи за потребите на проектот СПИР

Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) објавува покана за поднесување на понуди со предмет на набавка „Преведувачи за проектот СПИР“, референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-0.  Проектот е финансиран од Европска Унија преку ИПА Програмата за развој на човечки ресурси EuropeAid/136315/ID/ACT/MK. Техничката документација е достапна на следниот линк . Понудите треба да се достават во…

Details

Повик за поднесување понуди за обучувач на Обука за обучувачи

Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) објавува покана за поднесување на понуди со предмет на набавка „Обучувач на Обука за обучувачи за проектот СПИР“, референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-6.  Проектот е финансиран од Европска Унија преку ИПА Програмата за развој на човечки ресурси EuropeAid/136315/ID/ACT/MK. Техничката документација е достапна на следниот линк . Понудите треба…

Details