GREENOVET- Европска платформа за извонредност во стручното образование и обука за зелени иновации

In this article:

GREENOVET е проект финансиран од Еразмус +, со конзорциум составен од четири региони во Австрија, Финска, Португалија и Северна Македонија, чија основна цел е да промовира извонредност на стручното образование за еколошки иновации низ цела Европа, а притоа да овозможи и позитивно влијание за одржлива и иновативна економија.

Во рамки на проектот ќе бидат основани Центри за стручна извонредност (англ. Centres of Vocational Excellence, CoVEs) во четири региони: Штаерска-Австрија, Леирија-Португалија, Вааса-Финска и Скопје-Северна Македонија. Овие центри ќе го поттикнат еколошкиот, социјалниот и економскиот развој во Европа, преку зелени и одржливи иновативни процеси овозможени токму од извонредноста на стручното образование. Со помош на Центрите за стручна извонредност ќе бидат обучени повеќе од 100 наставници за да можат да обезбедат извонредност во наставата, ќе бидат имплементирани повеќе од 16 регионални и 2 интернационални проекти со компании и учениците, кои се дел од стручнообразовната обука, ќе ги подобрат своите знаења и вештини.

За време на проектот и по негова имплементација, ќе се спроведува континуирана евалуација и следење на процесите и услугите на Центрите за стручна извонредност.

GREENOVET ќе обезбеди платформа за меѓусебно поврзување на европските училишта за стручно образование и обука на национално и регионално ниво, како и нивно поврзување со клучните партнери во локалните екосистеми за иновации и вештини.

Наши проектни партнери:

 

 

Штаерска-Австрија:

FH JOANNEUM – University of Applied Sciences
Technische Universität Graz
3s Unternehmensberatung GmbH
Green Tech Cluster Styria GmbH
HTL Bulme Graz-Gösting
Wirtschaftskammer Steiermark
 

 

Вааса-Финска:

Vaasan Yliopisto / University of Vaasa
Vaasan Kaupunki
OY Merinova Technology Centre
AB Yrkeshogskolan Vid Abo Akademi / Novia University of Applied Sciences
 

Леирија-Португалија:

Instituto Politecnico de Leiria / Polytechnic of Leiria
Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal
NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria
 

 

Скопски регион-Северна Македонија:

Машински факултет-Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”
Раде Кончар ТЕП-ДООЕЛ Скопје
АСУЦ ,,Боро Петрушевски”
Сојуз на стопански комори на Македонија

 

Наша улога во GREENOVET:

  • лидер и регионален координатор при мобилизирање на клучните чинители, мерење на недостатоците во вештините во согласност со стратегиите за паметна специјализација (S3) и обезбедување статус кво анализа
  • развој на концепти и стратегии за Центар за стручна извонредност, негово формирање и развој на платформа за меѓународна соработка
  • зајакнување на Центар за стручна извонредност преку учество на вработените во обуки од експерти, воведување принцип на заедничко учење, поддршка при организација на работилници, организирање и спроведување меѓународна обука
  • преглед и евалуација на портфолиото на Центарот за стручна извонредност, обезбедување поддршка при имплементација на програма за обуки за наставници и обучувачи, поддршка за меѓународен натпревар во Зелена иновациска извонредност со обезбедување членови на жирито
  • значаен придонес со формално и редовно известување, како и спроведување контрола на квалитет на целиот процес
  • придонес кон развој на рамка за евалуација, како и спроведување евалуација и проценка на влијание
  • придонес кон содржината на веб-страницата и социјалните медиуми и поддржување настани за подигнување на атрактивноста на стручното образование
  • придонес кон бизнис планови, договори за соработка, креирање на бизнис план за CoVE
  • учество и придонес во проектниот менаџмент за да се извршат сите активности на проектот според работниот план
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp