October 24, 2016

startup-europe-awards-2016

Победници на натпреварот Startup Europe Awards 2016

За натпреварот Startup Europe Awards 2016 Натпреварот Startup Europe Awards 2016, кој е организиран од страна на Finnova во соработка со Startup Europe, ги избира и наградува локалните претприемачи кои се движечка сила за претприемачката култура во Европа (http://startupeuropeawards.com/). Овој натпревар се стреми да придонесе кон градењето на интегриран европски екосистем кој ги обединува локалните…

Details