November 28, 2016

CRAYON’s работилница

Како дел од Еразмус + проектот „CRAYON’s“ беше организирана работилница за претприемачко учење со употреба на Лего коцки – LEGO DESIGN AND METHODOLOGY WORKSHOP Работилницата се одржа на ден 25.11 (петок) во New Mans Business Accelerator во времетраење од 4 часа. За време на работилницата беа презентирани целите на проектот, примената на Лего коцките во…

Details