December 28, 2016

Започнува со реализација проектот RISE

Проектот RISE (Roma Inclusion through Social Entrepreneurship) започнува со реализирање. Проектот е финансиран од Европска комисија и е со времетраење од 1 година со почеток  28.12.2016 и ќе се реализира до 27.12.2017. Главната цел на проектот е поттикнување на социјалната инклузија на младите роми преку обуки за социјално младинско претпримништво. Проектот се стреми да ги…

Details