March 27, 2017

Повик за учество на тендер

Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење Ве поканува да учествувате на тендер со референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-1 за консултантски услуги за анализа на потребата за обуки и развој на методологија за обуки во рамките на проектот „СПИР – Социјално претприемништво за инклузија на Ромите“, со финансиска помош од ИПА Програмата за развој на…

Details