August 6, 2018

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ НА ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ „ИНОВАТИВЕН ЕКО СИСТЕМ ВО ПРЕКУГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ“

Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) Скопје, објавува повик за поднесување на понуди за ДИЗАЈН И ПЕЧАТЕЊЕ НА ПУБЛИКАЦИИ за проектот „Иновативен еко систем во прекуграничната област“ со референтен број EuropeAid/152956/DD/ACT/MK финансиран од Европската комисија, претставена од Делегацијата на Европската унија во Скопје. Сите заинтересирани можат да ги погледнат документите за…

Details