April 15, 2022

Натпревар „Најдобар бизнис концепт – 2022“

  Центарот за развој на нови бизниси при Машинскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) и главниот организатор на настанот, Македонија 2025 ќе го реализираат натпреварот „Најдобар бизнис концепт – 2022“ за гимназиите и средните стручни училишта на територија на Република Северна Македонија. Натпреварот целосно…

Details