Информација за доделување на тендер

In this article:
Информација за доделување на тендер EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-1

Тендерот со референтен број
EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-1 за консултантски услуги за анализа на потребата за обуки и развој на методологија за обуки во рамките на проектот „СПИР – Социјално претприемништво за инклузија на Ромите“, со финансиска помош од ИПА Програмата за развој на човечки ресурси е доделен. Повеќе информации има во следниот документ:

b14b_awardnotice_en

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp