March 28, 2017

„ЛИДЕР“ Проект – Македонија 2025

Македонија 2025 го отвара повикот за апликации за 10тото издание на проектот „ЛИДЕР“ во Македонија. Ајви бизнис школата од Канада го организира ЛИДЕР проектот од 1991 година. Оваа програма е во стилот на MBA и е десет-дневна работилница која им помага на претприемачите да развијат локални бизнис решенија кои создаваат можности за нивните заедници. Оваа…

Details