July 27, 2018

Иновативен Еко-Систем во областа на прекугранчната област (CBC- INNOV8)

Поле Подобрување на конкурентноста, бизнисот, трговијата и инвестициите Наслов на проектот Иновативен екосистем во областа на прекугранична соработка (CBC INNOV8) Вид на договор/Категорија Договор за доделување на грант. Договорен орган: Делегација на Европската унија во Поранешна Југословенска Република Македонија. ИПА Компонента/ (национална или регионална) Програмска година Прекугранична програма за поранешна Југословенска Република Македонија – Република…

Details