March 20, 2017

Повик за поднесување понуди за развој на веб страница

        Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) објавува покана за поднесување на понуди со предмет на набавка „Консултантски услуги за развој, хостирање и одржување на веб страница за проектот СПИР“, референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-2.  Проектот е финансиран од Европска Унија преку ИПА Програмата за развој на човечки ресурси EuropeAid/136315/ID/ACT/MK. Техничката…

Details

Развој на компетенции за социјално претприемништво низ игра во Општина Штип

     Проектот „Развој на компетенции за социјално претприемништво низ игра во Општина Штип“ е финансиран од Европската Унија преку програмaта ИПА 2- Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014 и е со времетраење од 6 месеци со почеток од 15.03.2017 до 15.09.2017 Спроведувачи на проектот се Националниот центар за развој на иновации и претприемачко…

Details

Повик за поднесување понуди за изнајмување електронска опрема

        Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) објавува покана за поднесување на понуди со предмет на набавка „Изнајмување електронска опрема за проектот СПИР“, референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-3. Проектот е финансиран од Европска Унија преку ИПА Програмата за развој на човечки ресурси EuropeAid/136315/ID/ACT/MK. Техничката документација е достапна на следниот линк. Понудите…

Details