Новости

Повик за поднесување понуди за услуга за печатење

Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) објавува покана за поднесување на понуди со предмет на набавка „Услуга за печатење материјали за настаните во рамки на проектот СПИР“, референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-5.  Проектот е финансиран од Европска Унија преку ИПА Програмата за развој на човечки ресурси EuropeAid/136315/ID/ACT/MK. Техничката документација е достапна на следниот…

Details

Повик за поднесување понуди за кетеринг услуга

Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) објавува покана за поднесување на понуди со предмет на набавка „Кетеринг услуга за настаните во рамки на проектот СПИР“, референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-4.  Проектот е финансиран од Европска Унија преку ИПА Програмата за развој на човечки ресурси EuropeAid/136315/ID/ACT/MK. Техничката документација е достапна на следниот линк . Понудите…

Details

Информација за доделување на тендер

Информација за доделување на тендер EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-1 Тендерот со референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-1 за консултантски услуги за анализа на потребата за обуки и развој на методологија за обуки во рамките на проектот „СПИР – Социјално претприемништво за инклузија на Ромите“, со финансиска помош од ИПА Програмата за развој на човечки ресурси е доделен. Повеќе информации има во…

Details

„ЛИДЕР“ Проект – Македонија 2025

Македонија 2025 го отвара повикот за апликации за 10тото издание на проектот „ЛИДЕР“ во Македонија. Ајви бизнис школата од Канада го организира ЛИДЕР проектот од 1991 година. Оваа програма е во стилот на MBA и е десет-дневна работилница која им помага на претприемачите да развијат локални бизнис решенија кои создаваат можности за нивните заедници. Оваа…

Details

Повик за учество на тендер

Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење Ве поканува да учествувате на тендер со референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-1 за консултантски услуги за анализа на потребата за обуки и развој на методологија за обуки во рамките на проектот „СПИР – Социјално претприемништво за инклузија на Ромите“, со финансиска помош од ИПА Програмата за развој на…

Details

Повик за поднесување понуди за развој на веб страница

        Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) објавува покана за поднесување на понуди со предмет на набавка „Консултантски услуги за развој, хостирање и одржување на веб страница за проектот СПИР“, референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-2.  Проектот е финансиран од Европска Унија преку ИПА Програмата за развој на човечки ресурси EuropeAid/136315/ID/ACT/MK. Техничката…

Details

Развој на компетенции за социјално претприемништво низ игра во Општина Штип

     Проектот „Развој на компетенции за социјално претприемништво низ игра во Општина Штип“ е финансиран од Европската Унија преку програмaта ИПА 2- Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014 и е со времетраење од 6 месеци со почеток од 15.03.2017 до 15.09.2017 Спроведувачи на проектот се Националниот центар за развој на иновации и претприемачко…

Details

Повик за поднесување понуди за изнајмување електронска опрема

        Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење (НЦРИПУ) објавува покана за поднесување на понуди со предмет на набавка „Изнајмување електронска опрема за проектот СПИР“, референтен број EuropeAid/136315/ID/ACT/MK-12-8412/1-3. Проектот е финансиран од Европска Унија преку ИПА Програмата за развој на човечки ресурси EuropeAid/136315/ID/ACT/MK. Техничката документација е достапна на следниот линк. Понудите…

Details

Објавена постапка за истражување на пазарот согласно барање за распишување на тендерска постапка за прибирање на понуди со предмет на набавка „Консултантски услуги за истражување на потребата за обуки и развој на методологија за обуки“ EuropeAid/136315/ID/ACT/MK

Објавена постапка за истражување на пазарот согласно барање за распишување на тендерска постапка за прибирање на понуди со предмет на набавка „Консултантски услуги за истражување на потребата за обуки и развој на методологија за обуки“ EuropeAid/136315/ID/ACT/MK Invitation letter TNA & Methodology Technical info

Details

Започнува со реализација проектот RISE

Проектот RISE (Roma Inclusion through Social Entrepreneurship) започнува со реализирање. Проектот е финансиран од Европска комисија и е со времетраење од 1 година со почеток  28.12.2016 и ќе се реализира до 27.12.2017. Главната цел на проектот е поттикнување на социјалната инклузија на младите роми преку обуки за социјално младинско претпримништво. Проектот се стреми да ги…

Details